Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Poprawa zaliczenia z przedmiotu Systemy Internetowe (wykład i laboratoria) odbędzie się we wtorek 6.02.2018 (s. 206 WI1) o godz. 9.00.