Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. Izabela Rejer
Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
pokój 203 WI1 - tel. 91 449 55 91
irejer@wi.zut.edu.pl