Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji


2015
 1. Rejer I., Genetic Algorithm with Aggressive Mutation for Feature Selection in BCI Feature Space, Pattern Analysis and Applications: Volume 18, Issue 3 (2015), Page 485-492, DOI 10.1007/s10044-014-0425-3
 2. Rejer I., Genetic Algorithms for Feature Selection for Brain–Computer Interface, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, World Scientific Publishing Company, Vol. 29, No. 5 (2015), DOI: 10.1142/S0218001415590089,  27 pages,
 3. Krzysztof Lorenz, Izabela Rejer, Feature selection with NSGA and GAAM in EEG signals domain, IEEE, Proceedings from the 8th International Conference on Human System Interactions, pp. 94-98, 2015, DOI: 10.1109/HSI.2015.7170649
 4. Rejer I., Klimek A., E-book reader application driven by commands provided by a brain-computer interface based on motor imagery paradigm, Soft Computing in Computer and Information Science, Advances in Intelligent Systems and Computing, eds. Wiliński A., El Fray I., Pejaś J., Springer, Volume 342, 2015, pp 95-105, 2015
 5. Rejer I., Lorenz K., Classic genetic algorithm vs. genetic algorithm with aggressive mutation for feature selection for a brain-computer interface, Electrical Review,  vol. 91 no. 2, pp. 98-102, 2015
 6. Rejer I., Górski P., ICA for Detecting Artifacts in a Few Channel BCI, Intelligent Data Engineering and Automated Learning – IDEAL 2015, 164-171, Springer International Publishing
 7. Rejer I., Górski P., Benefits of ICA in the case of a few channel EEG, 2015, Proceedings of 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Milano, pp. 7434-7437, IEEE

 2013
 1. Rejer I., Genetic Algorithms in EEG Feature Selection for the Classification of Movements of the Left and Right Hand, Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Vol. 226, pp. 579-589, 2013
 2. Rejer I., Górski P., Independent Component Analysis for EEG data preprocessing - algorithms comparison, Computer Information Systems and Industrial Management, Lectures Notes in Computer Science, vol. 8104, pp.108-119, Springer, 2013
 3. Rejer I., Lorenz K., Genetic Algorithm and Forward Selection for Feature Selection in EEG Feature Space, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, Vol. 7, No. 2, pp: 72-82, 2013

 2012
 1. Rejer I. EEG feature selection for BCI based on motor imaginary task, Foundation of Computer Decision Sciences, vol. 37, no. 4, pp: 283-292, 2012
 2. Rejer I., Lorenz K., Selekcja cech wyekstrahowanych z sygnału EEG odzwierciedlającego wyobrażenie ruchu lewą i prawą ręką, D. Frejlichowski (red.), "Wybrane zagadnienia informatyki medycznej", Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki w Szczecinie, str. 55-65, 2012
 3. Rejer I., Pelczar M., Analiza statystyczna zbioru sygnałów EEG na potrzeby budowy interfejsu mózg-komputer, D. Frejlichowski (red.), "Wybrane zagadnienia informatyki medycznej", Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki w Szczecinie, str. 41-53, 2012
 4. Rejer I. Precision of an Expert Fuzzy Model, Human-Computer Interaction: Background and Applications 2, Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 98/2012, pp. 33-47, Springer 2012

 2011
 1. Wiliński A., Rejer I. The management of prediction method in the system of investment decisions making, Management and Production Engineering Review, 2011
 2. Rejer I. An algorithm for improving quality of a fuzzy rule base, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 2011 nr 42, str. 203-216, Bydgoszcz 

2010
 1. Rejer I. A method for improving agent’s autonomy; Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, Lectures Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag, Berlin, 2010
 2. Rejer I. How to Secure a High Quality of an Expert Fuzzy Model; Proceedings on conference on Human System Interaction, IEEE Catalog Number: CFP1021D-CDR, ISBN: 978-1-4244-7561-2  Rzeszów, 2010
 3. Rejer I. INTEGR - A Method for Integrating Expert Knowledge and Knowledge Derived from a Data Set, PAK nr 10, s. 1197-1200, 2010
 4. Rejer I. Ekspercko-numeryczny model rozmyty dla wyceny samochodów; zeszyty naukowe: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. Waldemar Bojar, nr 36, Bydgoszcz, 2010

 2009
 1. Rejer I., Krótki przegląd ekonomicznych zastosowań systemów ekspertowych; Studia Informatica nr 22, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2009
 2. Rejer I., Expert and Automatic Rule Models in a Knowledge Base of an Expert System Via Models of Unemployment Rate, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3B, HARD, Olsztyn, 2009

2008

 1. Rejer I., Rule bases integration on the example of a fuzzy model of WIG20, w: New Frontiers in Applied Artificial Intelligence, red. N Nguyen, L. Borzemski, A. Grzech, M. Ali, seria: Lectures Notes in Artificial Intelligence, Springer, 2008
 2. Rejer I., Fuzzy expert model of index WIG20, Polish Journal of Environmental Studies, HARD, Olsztyn, 2008
 3. Rejer I., Integrating rule bases of a fuzzy model with a meta-rule, w: Computational Intelligence: Methods and Applications, red. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L. Zadeh, J. Zurada, Exit, 2008
 4. Rejer I., Integracja źródeł wiedzy w modelach rozmytych zależności ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2008
 5. Rejer I. Przegląd podejść stosowanych do integracji wiedzy w procesie budowy modeli rozmytych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 14, red. Bojar W, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, 2008
 6. Rejer I. Training a fuzzy expert model with a set of data points; Proceedings on conference on Human System Interaction, IEEE Catalog Number: 08EX19995C, ISBN: 1-4244-1543-8, Kraków, 2008

 2007
 1. Rejer I., Completing a rule base of a fuzzy model of a chain system, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, no. 4A, HARD, Olsztyn, 2007
 2. Rejer I., Integration of fuzzy rule bases, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No. 5B, HARD, Olsztyn, 2007
 3. Rejer I., An Approach to Integrating Rule Bases in a Fuzzy Expert System, Information Systems Architecture and Technology – Information Systems and Computer Communication Networks, red. Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z., Wrocław University of Technology, Wrocław, 2007
 4. Rejer I., Reduction of rules of a fuzzy model with a chain model, Advances in Information Processing and Protection, red. Pejaś J., Saeed K., Springer, 2007
 5. Rejer I., Ograniczony zakres stosowalności modeli nieliniowych zbudowanych na podstawie danych pomiarowych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Warszawa, 2007
 6. Rejer I. Integracja baz reguł w modelu rozmytym, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 10, red. Januszewski A., BEL Studio, Bydgoszcz, 2007

 2006
 1. Rejer I., A. Piegat, M. Mikołajczyk, Application of Neural Networks in Chain Curve Modelling, Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2006 - Lectures Notes in Artificial Intelligence, red. Rutkowski L., Tadeusiewicz R., Zadeh L.A., Zurada J., Springer-Verlag, Berlin, 2006
 2. Rejer I., M. Mikołajczyk, A Hypertube as a Possible Interpolation Region of a Neural Model, Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2006 - Lectures Notes in Artificial Intelligence, red. Rutkowski L., Tadeusiewicz R., Zadeh L.A., Zurada J., Springer-Verlag, Berlin, 2006
 3. Rejer I., A Knowledge Base of an Expert System – Generating Fuzzy Rules from a Neural Model, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15, no. 4C, HARD, Olsztyn, 2006
 4. Rejer I., Rule reduction in a fuzzy model of a chain system, Proceedings of the 13th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, red. Jerzy Pejaś, Imed El Fray, Khalid Saeed, Pracownia Poligraficzna Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2006
 5. Rejer I., Input’s Significance Evaluation in a Multi Input-Variable System, Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications, red. Saeed K., Pejaś J., Mosdorf R., Springer, 2006
 6. Rejer I., Systemy informatyczne zarządzania, w: Wstęp do informatyki w zarządzaniu, red. Kolbusz E., Rejer I.,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2006
 7. Rejer I., Oprogramowanie komputera, w: Wstęp do informatyki w zarządzaniu, red. Kolbusz E., Rejer I.,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2006
 8. Rejer I., Urządzenia peryferyjne wspierające osoby niepełnosprawne ruchowo w pracy z komputerem, Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, red. A. Szewczyk, Printshop Szczecin 2006
 9. Rejer I., Interpretacja modelu neuronowego przy pomocy reguł rozmytych, Badania operacyjne i systemowe 2006, red. J. Kacprzyk i R. Budziński, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2006
 10. Kolbusz E., Rejer I. (red.), Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2006
 11. Rejer I., Wprowadzenie do algorytmów genetycznych, Studia Informatica nr 18, red. A. Szewczyk, Szczecin, 2006

 2005
 1. Rejer I., How to deal with the data in a bankruptcy modelling, Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems, red. J. Pejas, A. Piegat, Kluwer Academic Publisher, United States of America, 2005
 2. Rejer I., Inputs’ significance evaluation  – a prognostic model of an unemployment rate, Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications, red. K. Saeed, R. Mosdorf, J. Pejaś, O.P. Hilmola, Z. Sosnowski, MZGraf. s.c., Białystok, 2005
 3. Rejer I., Inputs’ Significance Analysis with Rough Sets Theory, Information Processing and Security Systems, red. K. Saeed, J. Pejaś, Springer, United States of America, 2005
 4. Rejer I., Systemy ekspertowe – bilans mocnych i słabych stron, Komputer – przyjaciel, czy wróg, red. A. Szewczyk, Printshop, Szczecin, 2005

 2004
 1. Rejer I., An Unsupervised Cluster Analysis and Information about the modeling system, Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2004 - Lectures Notes in Artificial Intelligence, red. J. G. Carbonell, J. Siekmann, Springer-Verlag, Berlin, 2004
 2. Rejer I., Rough sets: the influence of the discretisation method on the attributes' significance, Computer Information Systems and Applications, red. K. Saeed, R. Mosdorf, J. Pejace, O.P. Hilmola, Z. Sosnowski, I. El-Fray, MZGraf. s.c., Białystok, 2004
 3. Rejer I., System ekspertowy prognozowania bankructw przedsiębiorstw, Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska, Seria: Badania systemowe - tom 36, red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2004
 4. Rejer I.,  Informacje o analizowanym systemie wynikające z jego modelu neuronowego, Informacja - dobra lub zła nowina, red. A. Szewczyk, Hogben, Szczecin, 2004

 2003
 1. Rejer I., Piegat A., How to test overfitting when there is not enough data for a testing set?, Neural Networks and Soft Computing, Proceedings on 6th Int. Conference Neural Networks and Soft Computing, red. L. Rutkowski, J. Kacprzyk, Springer-Verlag, Berlin, 2003
 2. Rejer I., Piegat A., A Method of Investigating a Significance of Input Variables in Non-Linear High-Dimensional Systems, Artificial Intelligence and Security in Computing Systems, Proceedings on 9th International Conference, pp. 73-80, Kluwer Academic Publisher, London, 2003
 3. Rejer I., Wykorzystanie wiedzy z modelu neuronowego w module tłumaczącym systemu ekspertowego na przykładzie systemu prognozowania bankructw, Metody Informatyki Stosowanej w Zarządzaniu, Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, red. R. Budziński, Pracownia Poligraficzna Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2003
 4. Rejer I., Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w systemach business intelligence, Wiedza światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, red. A. Szewczyk, Hogben, Szczecin, 2003
 5. Rejer I., Metoda modelowania wielkowymiarowego systemu z użyciem metod sztucznej inteligencji na przykładzie bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003
 6. Rejer I. Modelowanie jako narzędzie pozyskiwania wiedzy na przykładzie modeli stopy
  bezrobocia w Polsce, Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie wiedzą, red. Drelichowski L., Januszewski A., Dzieża G., Zakład Poligraficzny Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2003
 7. Rejer I., Sieci neuronowe w procesie modelowania – aspekty teoretyczne, Studia Informatica nr 17, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003
 8. Rejer I., Wawrzyniak A., Can the Remote Teaching Supplant the Classical Education?, Studium Polsko-Niemieckie, red. Z. Drążek, prof. dr J. Frahm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003r.

 2002
 1. Rejer I., Algorytmy wnioskowania w regułowych systemach ekspertowych – Studia Informatica nr 15, red. Agnieszka Szewczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002r.
 2. Rejer I., Piegat A., Neuronowy statyczny model stopy bezrobocia w Polsce w okresie 1992-1999; Problemy Informatyki Stosowanej. Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 3, red. Ryszard Budziński, Informa, Szczecin, 2002r.
 3. Rejer I., Ocena istotności zmiennych objaśniających za pomocą modeli jednoargumentowych, Metody i techniki analizy informacyjnej i wspomagania decyzji, red. Z. Bubnicki, O. Hryniewicz, R. Kulikowski, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2002r.
 4. Rejer I., Piegat A., A method of investigating a significance of input variables in non-linear high-dimensional systems, Advanced Computer Systems, red. J. Sołdek, L. Drobiazgiewicz, INFORMA, Szczecin, 2002
 5. Rejer I., Badanie zależności przyczynowo-skutkowych kształtujących stopę bezrobocia w Polsce z użyciem sztucznych sieci neuronowych, Informatyka w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, red. R. Budziński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2002
 6. Rejer I., Metoda modelowania wielkowymiarowego problemu z użyciem metod sztucznej inteligencji na przykładzie bezrobocia w Polsce, raport z grantu KBN nr 2 H02B 031 22, Szczecin, 2002

 2001
 1. Rejer I., Wawrzyniak A., Wąsikowska B., Zastosowania sztucznej inteligencji w ekonomii, IV konferencja z Cyklu: Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji Ekonomiczne Aspekty Globalizacji Informacji, red. Agnieszka Szewczyk, Hogben, Szczecin, czerwiec 2001r. 
 2. Rejer I., Porównanie metod oceny istotności wejść w modelach ekonomicznych na przykładzie czynników kształtujących bezrobocie w Polsce – Inżynieria systemów informatycznych zarządzania, Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, red. Ryszard Budziński, Informa, Szczecin 2001r.

 1999
 1. Rejer I., Krótkookresowe źródła finansowania, zeszyty naukowe MBA, Skrypt Naukowy MBA Uniwersytetu Szczecińskiego, red. Dariusz Zarzecki, Szczecin, 1999r.
 2. Rejer I., Racjonalne gospodarowanie kredytem handlowym (wybrane zagadnienia), Firma i Rynek nr 10, red. Edward Kolbusz, Kwartalnik Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1999r.